АГРИЯ А.Д. и Beijing Grand AgroChem със стратегическо споразумение за бизнеса с Агрия Манкозеб 80 ВП в Китай.