БРИОНФЛО® 100 СК

Контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя, картофи и домати

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циазофамид

ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)

ПРЕДИМСТВА:

  • Отличен превантивен контрол
  • Ефективна алтернатива на манкозеб съдържащи продукти
  • Подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите
  • С доказана устойчивост на дъжд
  • Идеален партньор за системни фунгициди

БРИОНФЛО® 100 СК е високо ефективен фунгицид с предпазно и анти-спорулиращо действие срещу гъбни заболявания от род оомицети (Phytophthora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Albugo, Blemia). Активното вещество на БРИОНФЛО® 100 СК разрушава спорите на патогените във всеки етап от тяхното развитие посредством респираторно потискане.

КултураБолестДозаМомент на приложение
ЛозяМана по лоза

(Plasmopara viticola)

90 мл/дкаBBCH 11-85

(първият лист е отворен и се разлиства настрани от летораста – омекване на зърната)

КартофиМана

(Phytophtora infestans)

80 мл/дкаBBCH 12-89

(Разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4см)-плодовете от първото полодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват)

Домати

(полско и оранжерийно производство)

Мана

(Phytophtora infestans)

80 мл/дкаBBCH 12-89

(втори същински лист-пълна зрялост)

КАРАНТИНЕН СРОК: Лозя – 21 дни; Картофи – 7 дни; Домати – 3 дни.

Прилага се превантивно или при първи симптоми на инфекция. Прилагат се 4 до 6 приложения в сезон през интервал от 5-7 дни при картофи; 7-10 дни при домати и 8-14 дни при лозя. За по-добър ефект в контрола на картофената мана се препоръчва прилагане в резервоарна смес БРИОНФЛО® 100 СК в доза 80 мл/дка + РИВАЛ® ДУО в доза 200 мл/дка.