Агрия 1050+

АГРИЯ 1050+ е високоефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат.

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен Концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали.
  • Комбинацията от две съставки – пиретроид и органофосфорно съединение, прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.
  • АГРИЯ 1050+ се смесва безпроблемно с хербицидите Дикопур Ф, Корида 75 ВДГ, Пасифик СЛ и Торнадо 5 ЕК; с фунгицидите Топ плюс 70 ВП, Купросейт Голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80 ВП АГРИЯ, както и с органичните торове от сериите Текамин и Текнокел.

 

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква "нок даун" ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт. Активното вещество хлорпирифосетил, което спада към групата на органофосфорните съединения, прониква в тъканите на растенията, където запазва своята биологична активност около 20 дни.

Култура и болест Доза Карантинен срок
Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) 70 мл/дка 28 дни
Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) 50 мл/дка 28 дни
Тютюнев трипс по тютюн (Thrips tabaci) 70 мл/дка 28 дни

При внасяне на продукта с наземна техника е необходимо да се използва по- голямо количество работен разтвор на декар. За постигане на максимален ефект от третирането растителните части трябва да се обливат добре. АГРИЯ 1050+ може да се прилага и с авиотехника.
При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар.

ОПАСЕН ЗА ПЧЕЛИТЕ. С цел опазване на пчелите и другите опрашващи насекоми да не се прилага на култури в период на цъфтеж. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. Да не се прилага по време на цъфтеж и 4 дни преди цъфтеж (нито през деня, нито през нощта).