БРАИ

Хормонален стомашно- контактен инсектицид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л пирипроксифен
ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Трансламинарно ( локално – системно) действие.
  • Разрушава хормоналния баланс  на насекомите.
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект.
  • Засяга яйцата на насекомите.
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи.
  • Причинява стерилност на възрастните.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

БРАИ имитира действието на ювенилния хормон при насекомите, променяйки физиологията на насекомото и нарушава  процесите свързани с възпроизвеждането и  ембриогенезата .

Яйцата снесени от възрастни насекоми третирани с БРАИ остават нежизнеспособни.

При ларвите и нимфите се прекъсва метаморфозата, а при възрастните причинява нарушаване на репродукцията, което се изразява в стерилност на женските, намаляване жизнеспособността на яйцата.

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА КАРАНТИНЕН СРОК
Портокали, Мандарини,

Лимони

Щитоносни въшки – Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae 50-112,5 мл/дка 30 дни
Ябълки, Круши, Праскови, Кайсии, Сливи, Череши Калифорнийска щитоносна въшка – Quadraspidiotus perniciosus 28-50 мл/дка Не се изисква
Домати Тютюнева белокрилка – Bemisia tabaci Оранжерийна белокрилка - Trialeurodes vaporariorum 50-112,5 мл/дка 3 дни

КАРАНТИНЕН СРОК:  3/ 30 дни

Най- добри резултати се получават при третиране с продукта в стадий на насекомото ларва или нимфа.
Поради специфичния начин на действие на БРАИ популацията на неприятелите намалява постепенно, което води до пълното унищожаване на насекомите.