Бриз 12,5 ЕК

Широкоспектърен фунгицид от групата на триазолите с лекуващо и предпазно действие.
Действа потискащо на ергостеролната биосинтеза на патогените.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 125 г/ л Флутриафол

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат
ПРЕДИМСТВА: Ниска доза на приложение водеща до висока икономическа ефективност. Бързо прониква в листната маса и не се отмива. Осигурява равномерна транслокация до всички части на растението. Действа чрез парите си.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Активното вещество на Бриз 12,5 ЕК прониква бързо в листната маса и се придвижва по ксилема. Действа потискащо на ергостеролната биосинтеза на патогените.

Култура Доза Срещу Момент на приложение
Пшеница 100 мл/дка Брашнеста мана (Erysiphe graminis) По време на изкласяване, при поява на първи признаци на болестта.
Пшеница 100 мл/дка Жълта ръжда (Puccinia striiformis) По време на изкласяване, при поява на първи признаци на болестта.

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

Пръсканията да се извършват превантивно или в ранен етап от възникване на инфекцията.
При силно нападение направете две третирания през 7-10 дни. Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.