Бриз 12,5 ЕК

Широкоспектърен фунгицид от групата на триазолите с лекуващо и предпазно действие.
Действа потискащо на ергостеролната биосинтеза на патогените.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 125 г/ л Флутриафол

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат
ПРЕДИМСТВА: Ниска доза на приложение водеща до висока икономическа ефективност. Бързо прониква в листната маса и не се отмива. Осигурява равномерна транслокация до всички части на растението. Действа чрез парите си.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Активното вещество на Бриз 12,5 ЕК прониква бързо в листната маса и се придвижва по ксилема. Действа потискащо на ергостеролната биосинтеза на патогените.

Култура Болест Момент на приложение Доза
Пшеница Кафява ръжда
(Puccinia reconditа)
По време на изкласяване, при поява на първи признаци на болестта. 100 мл/ дка

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

Пръсканията да се извършват превантивно или в ранен етап от възникване на инфекцията.
При силно нападение направете две третирания през 7-10 дни. Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.