ГАТ Далет 5 КС

ГАТ ДАЛЕТ 5 КС е продукт, който действа като намокрим прах от гледна точка на остатъчна активност, но същевременно е използван с лекота и удобството на течност. За разлика от намокримия прах, нанесените частици не се виждат.

СЪДЪРЖАНИЕ: 5 % Делтаметрин ( 50 гр./ литър ) капсулна суспензия

Регистриран за употреба срещу битови и складови непрпиятели

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: ГАТ ДАЛЕТ 5 КС е широкоспектърен инсектицид, подходящ за контрол на широк диапазон от вредители, включително:

мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници, хлебарки, пеперуди и молци, безкрили насекоми, щипалки, въшки;
ПРОИЗВОДИТЕЛ: ГАТ Майкроенкапсулейшън, Австрия

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

ГАТ ДАЛЕТ 5 КС е широкоспектърен инсектицид, който съдържа делтаметрин, един от най-силните инсектициди, от групата на синтетичните пиретроиди.

Характеризира се с продължително последействие и лесна употреба. Частиците имат подобен размер на онези, в най-фините инсектицидни емулсии, но за разлика от тях не се поглъщат веднага от повърхностите, а остават на повърхността, готови за контакт с насекомите, осигурявайки продължителен остатъчен ефект.
ГАТ ДАЛЕТ 5 КСпрониква в кутикулата на насекомото и бързо предизвиква опиянение, зашеметяване и смърт.

ГАТ ДАЛЕТ 5 КС е най-подходящия избор за тотален контрол на летящи и пълзящи насекоми като е :

  • Предпочитан за употреба
  • Не е класифициран в ЕС на базата на своята токсичност (ефекти върху здравето)
  • Не оставя видими следи
  • Био - разграждащ се. Не замърсява околната среда
  • Разтворим във вода, не се налага използването на масло или органичен разтворител, които могат да повредят третираната повърхност
  • Не оставя петна, не цапа и няма миризма

ГАТ ДАЛЕТ 5 КС се препоръчва за употреба в обекти с обществено предназначение ( хотели, търговско-административни сгради, магазини ), жилищни сгради, лечебни заведения, превозни средства, обекти на хранително-вкусовата промишленост, празни селскостопански складове ( без тези за зърно ), в и около казарми, обори, птицеферми, помещения за животновъдни продукти.

Вредители Доза и разходна норма
Повърхностна обработка ( с ръчна или моторна пръскачка) срещу летящи насекоми При масово намножаване:
30 мл от препарата се разтварят в 5 литра вода за третиране на 100 кв.м
При поддържаща обработка:
15 мл от препарата се разтварят в 5 литра вода за третиране на 100 кв.м.
Интервалът между началната обработка и поддържащата е 1 – 2 седмици.
Повърхностна обработка ( с ръчна или моторна пръскачка) срещу пълзящи насекоми При масово намножаване:
40 мл продукт в 5 литра вода за третиране на 125 кв.м
При поддържаща обработка:
20 мл от препарата се разтварят в 5 литра вода за третиране на 125 кв.м

Вратите и прозорците по възможност да бъдат затворени преди обработката и в продължение на 30 минути след приключване на третирането, след което се проветрява в продължение на 4 часа. Повторна обработка при необходимост.