Деция Газ Екс-Б (торбички,верижка)

Деция Газ Екс-Б (торбички,верижка)

Концепцията на Деция Газ Екс-Б позволява комбинирането на 57 % алуминиев фосфид в уникална формулация съчетана с инкорпориран абсорбен материал, който спомага за по-бавното и устойчиво разлагане на препарата поместени в специална паромембранна TYVEK торбичка..

ДЕЦИЯ ГАЗ ЕКС-Б ФОРМУЛАЦИИ:

Активно вещество Тежест Количество отделен газ
Торбичка 57 % Алуминиев Фосфид 34 гр 11,3 гр.
Колан 57 % Алуминиев Фосфид 136 гр. 45,2 гр
Верижка 57 % Алуминиев Фосфид 340 гр. – 680 гр. 113 гр. – 226 гр.
Одеяло 57 % Алуминиев Фосфид 3 400 гр. 1 133 гр.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари;

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ

Деция Газ Екс-Б започва да се разлага с известно забавяне след отделяне на алуминиевото фолио покриващо торбичката, благодарение на специалното вещество, забавящо реакцията, което е в съответствие със здравните и безопасни регулативни изисквания у нас.

При сравнително висока температура и влажност Деция Газ Екс-Б се разлага за няколко дни. При правилно прилагане торбичките напълно отделят газ като съдържанието на остатъчен алуминиев фосфид е минимално и се класифицират като безопасни отпадъци.

Използваната паромембраннаTYVEK торбичка позволява пропускането на въздушна влага и отделения газ Фосфин, като е практически непромокаема към течности.

Разнообразните продукти на Деция Газ Екс-Босигуряват удобство при приложение в силози, складове, кораби, контейнери и др. места за съхранение на стоки.

Торбичките се прилагат в по-малки складови пространства, ЖП-контейнери, малки силозни клетки и др.

Коланът и верижката при Деция Газ Екс-Б се използват при фумигации в по-големи складови площи, силози, обемни фумигации на празни помещения и на такива, в които се складират пакетирани хранителни продукти, чували със зърно и брашно и др.

Деция Газ Екс-Б - Одеяло представлява специална фабрична верига от 100 торбички и се прилага при мащабни обемни фумигации, големи кораби и складови площи.

Разходна норма

  • За третиране на зърно в силозни клетки – 1 торбичка на 2-6 тона зърно;
  • За третиране на зърно в плоски складове, трюмове, вагони – 1 торбичка на 1 – 3 тона зърно
  • За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи ( поставени под полиетилен ) – 1 торбичка на 2 -6 тона или 1 торбичка на 4 -10 куб.метра
  • За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи ( без полиетилен – третира се целия обем на помещението ) – 1 торбичка на 1 -2 куб.метра
  • За третиране на празни складове и мелници – обемна фумигация – 1 торбичка на 5 -10 куб.м
  • За третиране на тютюн в бали, кашони, каси, бъчви – 2 торбички на 28 куб.м

Карантинен срок – 30 дни за зърно ; 60 дни за брашно

Действа ефективно срещувъзрастните и всички техни стадии на развитие ( яйца, ларви ), а именно:
Житна гъгрица (Sitophilus granaries)
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae)
Малък зърнов бръмбар (Rhizoperta dominica)
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)
Брашнен бръмбар (Tenebrio molitor)
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Criptolestes ferrogineus)
Мавритански брашнояд (Tenebrioides mauritanicus)
Тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne)
Зърнов молец (Sitotrogace realella)
Сив брашнен молец (Ephestia küehniella Zell)
Тютюнев молец (Ephestia elutella)
Молец по сушените плодове ( Plodiainter punctella )
Трогодерма (Trogodermagra narium; Trogoderma versicolor)

Температура Деция Газ Екс-Б
Под 5 °С не се фумигира
5-10 °С 14 дни
11-15 °С 7 дни
16-25 °С 4 дни
Над 25 °С 3 дни