Купросейт Голд М

Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално системно и лекуващо действие. Купросйт голд М се използва за борба с причинителя на обикновена мана по лозята – Plasmopora viticola.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 8% симоксанил и 64 % манкозеб.

ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворим прах

ПРЕДИМСТВА: 

  • Комбинация от два фунгицида с изявен синергизъм помежду си.
  • Ниска доза – висока икономическа ефективност.
  • Без да влияе на органолептичните качества.
  • Без да влияе върху ферментационните процеси на виното.
  • Засилва естествените защитни механизми на растенията срещу стресови фактори.
  • В указаната доза продуктът е смесим с други фунгициди, инсектициди и листни торове.

 

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

След третиране манкозебът се отлага по повърхността на листата, формира защитен слой и ги предпазва от проникване на инфекция.
Симоксанилът прониква бързо в листната тъкан и унищожава вече развиващите се патогени. Лекуващото действие се проявява, ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до 3-тия ден от заразяването).

 

Култура и болест Момент на приложение Доза
Лозя
Мана (Plasmopara viticola)
Изключително подходящ за критичната фаза за поява на мана – от началото на цъфтежа до формиране на зърната. Да се третира през период от 10-14 дни. 0,15 % (150 г/дка)

КАРАНТИНЕН СРОК: 20 дни.

За получаване на добър ефект е необходимо да се осигури добро напръскване и равномерно покритие на третираните растения. Борбата срещу маната при лозата започва при възникване на благоприятни условия за развитие на фитопатогените.
КУПРОСЕЙТ ГОЛД М притежава лекуващо действие, поради което се допуска третирането на лозата да започне дори и 48 часа след възникване на инфекцията. Препоръчваме да се пръска рано сутрин или вечер при температури под 28 °С. При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани.