Наса 360 СЛ

Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 360 г/ л Глифозат
ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
ПРЕДИМСТВА: Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите. Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели. Действието при едногодишните плевели се проявява за 3- 4 дни. Действието при многогодишните се проявява за 15- 20 дни. Няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури. Кратка персистентност в почвата- до 2 седмици.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Наса 360 СЛ прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Продукта подтиска синтеза на аминокиселините и причинява хлороза и увяхване, последвани от загиване на надземната маса и подземните части на растението.

Култура Доза Контролирани плевели
Овощни градини 400- 1200 мл/ дка Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
Лозя
Свободни площи (стърнища)

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

Подходящ момент за употреба е във фаза „цъвтеж“ на двусемеделните и изкласяване на едносемеделните.
Препоръчително количество работен разтвор 30 л/ дка . Наса 360 СЛ може да се прилага с тракторни пръскачки и със специални уретби за намазване когато това е необходимо.
При частично заплевеляване използвайте в концентрация 2%.
При трайни насаждения прилагайте след поне 10 дни след резитбата и почистване на издънките.
Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20- 30°С и интензивно слънцегреене.
Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните.