ОЛРЕДИ

Контактен и системен инсектицид/ нематоцид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л оксамил
ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Защита на цялото растение – корен и надземна част
  • Бързо действие
  • Инхибитор на холинестеразата
  • Контрол на голям брой нематоди от род Meloidogvne ssp. и Ditylenchus, свободно живеещи в почвата
  • Приложим при системи за капково напояване

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Активното вещество на Олреди се разпределя около корена и се придвижва по цялото растение. По този начин се постига пълна защита, както на корена, така и на надземната част на растенията.

Култура Вредител Доза
Домати, Патладжан, Пипер Нематода от рода Meloidogvne ssp и Ditylenchus ssp. 1л/ дка

 

Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Нематода от рода Meloidogvne ssp и Ditylenchus ssp. 1л/ дка

КАРАНТИНЕН СРОК:  21 дни

Третирането да се извършва непосредствено след засаждане/ разсаждане. Препоръчителен брой приложения 1- 3 през минимален интервал 20 дни.
За постигане на максимален ефект от приложението се препоръчва предварително напояване на почвата. Добавете продукта в системата за поливане, в края на поливката, с цел равномерно разпределение по третираната площ. рН на поливната вода, с която се прилага продукта да се регулира до около 5,5.