Пикадор 20 СЛ

Широкоспектърен системен инсектицид от групата на неоникотиноидите.
Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 200 г/л имидаклоприд

ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
ПРЕДИМСТВА: Прониква в растителните тъкани. Дълго последействие- до 3-4 седмици. Опазване на културите за по продължителен период. Ефектът от третирането се наблюдава след няколко часа. Понася се много добре от растенията.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Активното вещество на Пикадор 20 СЛ прониква в растителните тъкани и се придвижва от клетка в клетка ( трансламинарно действие). След това се разнася по проводящата система на растението. Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.

Вредител Доза Карантинен срок
Зелена прасковена листна въшка ( Myzodes persicae) по зеленчуци( пипер) 0,050 % 7 дни
Миниращ молец (Tuta absoluta) по домати 0,05 % 7 дни
Миниращи мухи (Liriomyza sp.) по зеленчуци / (домати и краставици) 0,05 % 7 дни

КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни

ПРОДУКТЪТ Е РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА ЕДИНСТВЕНО КАТО ИНСЕКТИЦИД ПРИ КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ В ПОСТОЯННИ ОРАНЖЕРИИ.

За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.