Претектор/примамка (гел срещу хлебарки)

Претектор/примамка (гел срещу хлебарки)

СЪДЪРЖАНИЕ: 0,05 % Фипронил – готов за употреба гел в спринцовка от 30 гр.

ПРЕМИНАТОР се отличава със следните предимства:

  • Лесен и удобен за приложение
  • Няма мирис
  • Опаковката е спринцовка с предпазител за многократна употреба
  • Ефективен при ниски дози и резистентни на пиретроидиинсекти
  • Не е включен в списъка на токсичност на Европейската комисия
  • Идеален за използване на проблемни зони близо до електрически уреди и оборудване. Истинска алтернатива на пръскането

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: ПРЕТЕКТОР е изключително ефективен срещу всички основни видове хлебарки като :
– Германска хлебарка (Blatella germanica)
– Американска хлебарка (Periplaneta americana)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Зенит КропСайънсис, Лихтенщайн

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ: Хлебарки;

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕТЕКТОР се характеризира с нервно-паралитично, стомашно и контактно действие.
Инсектите резистентни или толерантни спрямо пиретроидите, циклодиените, органофосфорните и/или карбаматните инсектициди са чувствителни към Фипронила.

ПРЕТЕКТОР блокира хлорния канал на мембраната на нервната клетка.Препаратът притежава изключително добра биологична ефективност срещу всички основни видове хлебарки. Резултат се наблюдава много бързо като умрели хлебарки се наблюдават след 1 час до 24 часа след третирането. Максимален ефект се наблюдава в рамките на 6 до 8 дни.

ПРЕТЕКТОР се използва за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни заведения, търговско-административни сгради, индустриални обекти, обекти за производство и съхранение на храни, хотели, училища, детски градини и други обекти с обществено предназначение.

ПРЕТЕКТОР се нанася с помощта на спринцовка под формата на точки на местата, където хлебарките преминават или се крият ( дупки, цепнатини, около тръби, електроуреди, кофи за боклук, зад/под рафтове или шкафове ) . Преди обработка местата трябва да са предварително почистени.

Ниво на заселеност с
хлебарки
                                     Доза и разходна норма
              Ниска Срещу Германска хлебарка 1 точка с размери от 3-4 мм на линеен или квадратен метър Срещу Американска и Ориенталска хлебарка 2 точки с размери 6 мм на линеен или квадратен метър
            Висока   3 точки с размери от 3-4 мм на линеен или квадратен метър   3 точки с размери 6 мм на линеен или квадратен метър

1 точка с размери 3-4 мм ≈ 0,03 гр. от препарата
1 точка с размери 6 мм ≈ 0,06 гр. от препарата

Извършва се инспекция след 1-2 седмици, като при необходимост третирането се повтаря.
ПРЕТЕКТОР не се нанася на места достъпни за деца и домашни любимци, както и в близост до храни или предмети и повърхности, които влизат в контакт с храни.