Топ Плюс 70 ВП

Широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.
Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 70% Тиофанат- метил

ФОРМУЛАЦИЯ: Водонамокрим прах

ПРЕДИМСТВА: Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване. Гъвкав по отношение на периода на пръскане. Изключително меко действие по отношение на третираните растения.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Топ Плюс 70 ВП принадлежи към групата на бензимидазоловите фунгициди. Попаднал върху листната маса продуктът се придвижва в цялото растение, задържа деленето на клетъчните ядра на клетките на патогена, пречи на сцеплението на хромозомите или предизвиква тяхното разделяне.

Култура Болест Момент на приложение Доза
Лозя

(винени сортове)

Сиво гниене (Botritis cinarea) До начало на узряване на гроздовете (BBCH 81). Максимум 1 приложение във вегетационен сезон. 100 – 120 г/дка в 30-125 л вода
Горскодървесни видове Срещу гъбни заболявания 0,1%
Срещу полягане на пониците и фиданките при иглолистни в доза 10 г за 6 л вода/м2

КАРАНТИНЕН СРОК: 35 дни

Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.