Триомакс 45 ВП

Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално системно и лекуващо действие.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 4% симоксанил, 29% мед под формата на меден оксихлорид и 12 % манкозеб.

ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворим прах

ПРЕДИМСТВА:

  • Комбинация от три активни вещества с изявен синергизъм помежду си.
  • Без да влияе на органолептичните качества.
  • Засилва естествените защитни механизми на растенията срещу стресови фактори.
  • В указаната доза продуктът е смесим с други фунгициди, инсектициди и листни торове.

 

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

След третиране активните вещества – манкозеб и мед, се отлагат по повърхността на листата и ги предпазват от проникване на зараза.
Симоксанилът прониква в листната тъкан и бързо унищожава вече развиващите се патогени. Вследствие на това ТРИОМАКС 45 ВП стопира развитието на мицела и действието на гъбните патогени и се осигурява по-нататъшното нормално развитие на културите.
Лекуващото действие най-добре се проявява, ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до 3-тия ден от заразяването).

Култура и болест Момент на приложение Доза
Мана по картофи (Phytophthora infestans) Третирането да започне при наличие на благоприятни условия за развитието на причинителите на манa и да продължи през 10 -14 дни. 250 г/дка

Борбата е ефикасна когато започне веднага след поява на първите”мазни” петна. Разход на работен разтвор: 60-100 л/дка (в зависимост от големината на листната маса).
Техника и особености на приложение – прилага се с обикновена наземна техника.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.

За получаване на добър ефект е необходимо да се осигури добро напръскване и равномерно покритие на третираните растения.
Количеството на работния разтвор трябва да се увеличава с нарастването на листната маса при всяко следващо пръскане, така че да се получава сигурно покритие на старата и на новата листна маса. Препоръчваме да се пръска рано сутрин или вечер при температури под 28 °С. Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани.
Да се прилага 2-3 пъти по време на вегетацията на културата. При необходимост от повече третирания е необходимо да се използват продукти на различна химична основа. По този начин се повишава ефективността от продукта и се намалява опасността от придобиване на устойчивост към него.