Фостоксин пелети

Идеалният и икономичен препарат за фумигиране на стоки при нормални температури. Препаратът съчетава класическата алуминиева основа при фосфороводородните препарати с преимуществата на пелетната форма, за по-пълно и бързо разлагане.
Фостоксин пелети съдържа 56-57% Алуминиев фосфид, при тегло на единица препарат от 0,6 гр. и количество на отделен фосфороводород от единица препарат от 0,2 гр за пелетите и 3 гр. с 1 гр. отделен газ от единица препарат за таблетките.

РАЗХОДНА НОРМА: 40-50 пелети на тон зърно; 10-15 таблетки на тон зърно;
10 -15 пелети ( 2-4 таблетки ) на куб.м за третиране на пакетирани хранителни продукти, фуражи, зърно в чували;
15-20 пелети на куб.м при обемна фумигация на празни складове и мелници.
Карантинен срок – 45 дни за зърно и 60 дни за брашно.

ТОКСИЧНОСТ: ЛД50 ( орално за плъх ) = 11,5 мг/кг ж.т.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Житна и оризова гъгрици, Складови бръмбари, Складови молци;

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ

При взаимодействие на препарата с атмосферната влага магнезиевият фосфид се разлага ( много по-бързо от алуминиевия фосфид ), като реакцията протича при всякакви температури и се отделя фосфороводород ( една пелета от 0,6 гр. освобождава 0,2 гр. газ).

Ето защо Магтоксинът се употребява в ситуации, когато се работи при ниски температури или се налага за кратко време да се постигне висока концентрация на фофороводород (при недобра херметизация или недостиг на време за експозиция при спешно експедиране на стока). Максималната концентрация на фосфороводород при Магтоксин пелети се достига едва след 24-36 часа.

При взаимодействието на препарата с атмосферната влага се отделя газ – фосфин, който достига и до най-недостъпните места, като преминава през всички опаковъчни материали и контролира широка гама от складови вредители.
Фостоксин пелети ( таблетки ) има широко приложение в силози, складове, контейнери, кораби и др.превозни средства като се прилага както ръчно, така и със сонда.
Най-икономичен и безопасен метод за третиране на силози е използването на автоматичен диспансер, при който пелетите се прилагат докато трае процеса на запълване на силозната клетка със зърно или друг продукт.
За третиране на насипно зърно в кораби, складове и др. се използва тръбна сонда.
Фостоксин пелети е изключително подходящ за обемни фумигации на празни складове и мелници, които се подготвят за съхранение на зърнена продукция.

Действа ефективно срещувъзрастните и всички техни стадии на развитие ( яйца, ларви ), а именно:
Житна гъгрица (Sitophilus granaries)
Оризова гъгрица (Sitophilus oryzae)
Малък зърнов бръмбар (Rhizoperta dominica)
Суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis)
Брашнен бръмбар (Tenebrio molitor )
Ръждивочервен зърнов бръмбар (Criptolestes ferrogineus)
Мавритански брашнояд (Tenebrioides mauritanicus)
Зърнов молец (Sitotroga cerealella)
Сив брашнен молец (Ephestia küehniella Zell)
Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella)
Трогодерма (Trogoderma granarium; Trogoderma versicolor )

Температура Фостоксин пелети
Под 5 °С не се фумигира
5-10 °С 8 дни
11-15 °С 4 дни
16-25 °С 3 дни
Над 25 °С 3 дни