НОВИ ПРОДУКТИ

 • PYREGREEN 5.0

  Концентриран течен инсектицид с бърз knock down ефект за битови и граждански нужди.

  Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари, молци по храните (Plodia interpunctella), брашнен бръмбар (Tenebrio molitor), на закрито и открито около сгради или паркове и градски градини (когато се третира срещу комари). Може да се използва в частни и индустриални сгради, вкл. хранително-вкусовия сектор (места за производство, обработка, съхранение, търговия и консумация на храни), обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, складове и помещения за индустриално производство и преработка (на цигари, хартия, кожа, текстил, дървообработка), транспортния сектор (лични и обществени превозни средства, чакални, зони на летища и пристанища), ветеринарната област (лечебници, развъдници, места за настаняване и отглеждане) и открити обществени места (паркове и градини, булеварди, къмпинг зони и др.).

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкрити- чен въглероден диоксид – 2.5 g /100 g

  ФОРМУЛАЦИЯ: Течност

 • PERME PLUS®

  Концентриран инсектицид под формата на водна микроемулсия с унищожаващо и остатъчно действие за употреба в частни, обществени и индустриални сгради.

  Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови, молци по храните (Plodia interpunctella), оси (отделни индивиди, не гнезда)) и кърлежи, на закрито и открито около сгради (когато се третира срещу комари и кърлежи). Може да се използва в частни, обществени и индустриални сгради, животновъдни съоръжения и конюшни, обори, домове за кучета, развъдници и центрове за езда, оборудване за почистване на пътища, съоръжения за събиране и съхранение на отпадъци, съоръжения за изхвърляне на отпадъци и други места, заселени от насекоми.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 14.29 г/л Перметрин,  2.37 г/л Тетраметерин и 5.2 г/л Пиперонил бутоксид

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водна микроемулсия

 • MASTERCID EC 10®

  Концентрирана инсектицидна микроемул-сия срещу летящи и пълзящи насекоми с knock down ефект и остатъчно действие за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение.

  Биоцид за контрол на летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) на закрито в жилищни сгради, в обекти с обществено предназначение, социални домове, казарми, складове и помещения за производство и съхранение на цигари и тютюни, хранително-вкусови предприятия, заведения за хранене и развлечения, индустриални/промишлени обекти, кофи за събиране на отпадъци, животновъд- ни обекти, помещения за животни, пристанищни зони и оборудване, транспортни средства и на открито в паркове, тревни площи, декоративни храсти, живи плетове, алеи с дървета и обществени и частни зелени площи.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат