• Тетрацип Запи ЕК

  СЪДЪРЖАНИЕ: 8% Циперметрин,1 % Тетраметрин, 15 % Пиперонилбутоксид – течен емулсионен концентрат с жълт цвят.
  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Тетрацип Запи ЕКе изключително ефективен в борбата с пълзящи ( хлебарки – Dictyoptera, мравки – Hymenoptera ) и летящи ( комари, мухи – Diptera, оси ) насекоми в битови и промишлени помещения.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: „Запи Индустрии Химиче“, Италия

  ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА СЛЕДНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ:  Хлебарки, мухи, складови молци;

 • Пероцин Марине

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Цинеб, минимум 95 %
  „Пероцин Марине” се използва основно като съставка на бои за плавателни съдове като ко-биоцид/ подсилващ биоцид, който повишава ефикасността на основния биоцид при редуцирането на колонизацията на биологично замърсяващи организми върху обвивката на предмети, структури и съдове, потопени в морска среда.

  След дългогодишна употреба „Пероцин Марине” е доказан като много ефективно допълнение към основния биоцид при контролиране растежа на биологично замърсяващи организми. В допълнение, активното вещество е считано от мнозина за по-малко вредно за околната среда, отколкото алтернативни подсилващи биоциди.