Продукти

 • Торнадо 5 ЕК

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 50 г/ л квизалофоп- р- етил
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Отлична селективност към широколистните култури. Продукта се поема бързо от листата на плевелите. Дъжд паднал час след след третиране не намалява хербицидния ефект на Торнадо 5 ЕК.

 • Бриз 12,5 ЕК

  Широкоспектърен фунгицид от групата на триазолите с лекуващо и предпазно действие.
  Действа потискащо на ергостеролната биосинтеза на патогените.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 125 г/ л Флутриафол

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Ниска доза на приложение водеща до висока икономическа ефективност. Бързо прониква в листната маса и не се отмива. Осигурява равномерна транслокация до всички части на растението. Действа чрез парите си.

 • Топ Плюс 70 ВП

  Широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.
  Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 70% Тиофанат- метил

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водонамокрим прах

  ПРЕДИМСТВА: Активното вещество на Топ Плюс 70 ВП се поема изключително бързо от растенията, което го прави устойчив на отмиване. Гъвкав по отношение на периода на пръскане. Изключително меко действие по отношение на третираните растения.

 • Фунгуран ОН 50 ВП

  Контактен меден фунгицид с широк спектър на действие. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 77% меден ходрооксид съответстващ на 50% чиста мед

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водонамокрим прах
  ПРЕДИМСТВА: Благодарение на игловидната форма на кристалите на медния хидрооксид Фингуран ОН 50 ВП прилепва стабилно към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Наличието на Cu²+ йон определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта при различни култури.

 • Пероцин Марине

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Цинеб, минимум 95 %
  „Пероцин Марине” се използва основно като съставка на бои за плавателни съдове като ко-биоцид/ подсилващ биоцид, който повишава ефикасността на основния биоцид при редуцирането на колонизацията на биологично замърсяващи организми върху обвивката на предмети, структури и съдове, потопени в морска среда.

  След дългогодишна употреба „Пероцин Марине” е доказан като много ефективно допълнение към основния биоцид при контролиране растежа на биологично замърсяващи организми. В допълнение, активното вещество е считано от мнозина за по-малко вредно за околната среда, отколкото алтернативни подсилващи биоциди.

 • Логос 4 СК

  Селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящ щир.
  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 40 г/л никосулфурон, формулиран като суспензионен концентрат

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен Концентрат
  ПРЕДИМСТВА:

  • Подходящ при смесено заплевеляване. Контролира широк спектър от най-често срещаните плевели при царевицата.
  • Действа потискащо и на многогодишни широколистни плевели.
 • Корида 75 ВДГ

  Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.
  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворими гранули
  ПРЕДИМСТВА:

  • Без ограничения за следващата в сеитбооборота култура.
  • ВДГ формулация, която осигурява лесна употреба и ниска доза.
  • Икономически ефективен /разход – приход/.
  • Продуктът е смесим с хербициди /Имаспро 7,5 ЕВ, Дикопур Ф/2.4 Д аминна сол/, инсектициди, фунгициди и листни торове.
  • Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С).

   

 • Агрия 1050+

  АГРИЯ 1050+ е високоефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен Концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали.
  • Комбинацията от две съставки – пиретроид и органофосфорно съединение, прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.
  • АГРИЯ 1050+ се смесва безпроблемно с хербицидите Дикопур Ф, Корида 75 ВДГ, Пасифик СЛ и Торнадо 5 ЕК; с фунгицидите Топ плюс 70 ВП, Купросейт Голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80 ВП АГРИЯ, както и с органичните торове от сериите Текамин и Текнокел.

   

 • Манкозеб 80 ВП Агрия

  Контактен фунгицид с изключителна ефикасност в борбата с причинителя на картофена мана – Phytophthora infestas.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 800 г/кг манкозеб под формата на водонамокрим прах

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворим прах

  ПРЕДИМСТВА:

  • Безвреден е за пчелите и може да се използва през време на цъфтежа на растенията.
  • Потиска размножаването на акарите и проявява репелентно (отблъскващо) действие към някои насекоми.
  • Успешно се комбинира с продукти срещу причинители на брашнести мани. В указаната доза е смесим с листни торове.
 • Купросейт Голд М

  Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално системно и лекуващо действие. Купросйт голд М се използва за борба с причинителя на обикновена мана по лозята – Plasmopora viticola.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 8% симоксанил и 64 % манкозеб.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворим прах

  ПРЕДИМСТВА: 

  • Комбинация от два фунгицида с изявен синергизъм помежду си.
  • Ниска доза – висока икономическа ефективност.
  • Без да влияе на органолептичните качества.
  • Без да влияе върху ферментационните процеси на виното.
  • Засилва естествените защитни механизми на растенията срещу стресови фактори.
  • В указаната доза продуктът е смесим с други фунгициди, инсектициди и листни торове.