История

Началото 1932 г.

„Агрия“ АД е създадена през 1932 г., за да задоволи пазара на препарати за растителна защита в България.

Водеща компания от 1998 г.

След преобразуването в акционерно дружество през 1998 година, постепенно се превръща в една от водещите компании в сферата, която произвежда, внася и търгува с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи.

Почти 90 години на българския пазар

Нашите препарати се използват в българското селско стопанство вече почти 90 години и са добре познати на пазара.
Продуктовата гама, предназначена за България се състои както от продукти, произведени от нас, така и от продукти, осигурени чрез внос от световните лидери в агробизнеса.

АГРИЯ АД днес

Днес в АГРИЯ АД съществуват два основни цеха за прозводство, формулация и разфасовка на препарати за растителна защита от групата на Дитиокарбаматите и мед-съдържащи водноумокряеми прахове:

  • Обособено производство “Дитиокарбамати”;
  • Обособено производство “Формулация и разфасовка на препарати за растителна защита”;
  • Обособено производство “Аминиране на органични киселини”

Продуктите на АГРИЯ АД

Продуктите на АГРИЯ АД се окачествяват в Изпитвателна лаборатория, акредитирана по БДС EN ISO 17025. Със съвременни методи и модерно оборудване, стриктно се изследват показателите на цялата продукция.

Износ в повече от 70 страни

Дружеството изнася продукти в повече от 70 страни от Европа, Азия, Южна Америка, Африка и Близкия Изток.

Развитие във всички посоки

Развитието на Агрия АД е във всички посоки – модернизиране и увеличаване на производството, внедряване на нови продукти, опазване на околната среда, ангажираност към екологията и качеството.