ЛАБОРАТОРИЯ

Изпитвателна лаборатория на „Агрия“ АД
„Агрия“ АД разполага с модерна лаборатория, акредитирана от Изпълнителна aгенция „Българска служба за aкредитация“ в съответствие с BDS EN ISO / IEC 17025 : 2018, с обхват на акредитация да извършва изпитване на „Препарати за растителна защита:

  • хербициди, инсектициди, фунгициди;
  • технически продукти (на препарати за растителна защита);
  • органични и неорганични суровини за препарати за растителна защита и отпадъчна вода;

Сертификатът издаден от ИА „БСА“ е с рег. Nо 148 ЛИ/03.11.2022 и важи до 03.11.2026 година.

Изпитвателната лаборатория на „Агрия“ АД извършва анализи по входящ контрол на суровини и готови продукти, технологичен контрол на всеки етап от производствения процес, окачествяване на готов продукт, контрол на отпадъчни води, аналитичен контрол на нови разработки, както и анализи на външни клиенти по утвърден ценоразпис.

Сертификат за акредитация