Строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води

Строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води

„Агрия“ АД е в процес на строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, която е производство на немската фирма PPU Umwelttechnik GmbH. Очаква се модерното съоръжение да заработи в началото на 2011 г.