Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че Агрия АД има следното инвестиционно намерение:
„Доставка и монтаж на нов сборник с обем 60 куб.м. за съхранение на суровина Солвесо“
Информация за планираната промяна може да се получи вреки работен ден в периода до 10.05.2019 г. от 8:00-15:00 ч.
За контакти: Йоана Кубатова – ръководител отдел Екология
тел. 032273523