инвестиционно намерение

инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че Агрия АД има следното инвестиционно намерение

“Реконструкция на инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”

Информация за планираната промяна може да се получи всеки работен ден в периода до 19.07.2019 г.  от 8:00-15:00 ч

За контакти: Йоана Кубатова – ръководител отдел Екология

тел. 032273523

social position