Инвестиционно намарение

Инвестиционно намарение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следните инвестиционни намерения:
А) Частична реконструкция на локална аспирационна система и монтаж на нова разфасовъчна машина за дребни разфасовки към инсталация “Формулиране на дитиокарбамати“;
Б) Монтаж на нова разфасовъчна машина за дребни разфасовки към инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита“;
В) Подмяна на част от съоръженията към инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“.
Информация за планираната промяна може да се получи всеки работен ден в периода до 24.01.2020 – 07.02.2020 г. от 8:00-15:00 ч.
За контакти: Йоана Кубатова – Ръководител отдел „Екология“
тел. 032 273523

social position