Инвестиционно Намерение

Инвестиционно Намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение:

Ремонт на съществуващо локално платно на „Агрия“ АД, пътни връзки с новоизграждащото се локално платно към път II-86 „Пловдив – Асеновград“ и реконструкция на прилежащ паркинг.

Информация за планираната промяна може да се получи всеки работен ден в периода до 25.05.2021 – 07.06.2021 г.  от 8:00-15:00 ч.

За контакти: Йоана Кубатова – Ръководител отдел „Екология

тел. 032 273523