Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение:

Подмяна на съществуващ съд за съхранение на азот

Информация за планираната промяна може да се получи всеки работен ден в периода до 10.12.2021 – 23.12.2021 г.  от 9:00-15:00 ч.

За контакти: инж. Йоана Кубатова – Ръководител отдел „Екология

тел. 032 273523