Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение: ПРОМЯНА В ПОЛЗВАНИТЕ ОПАСНИ СУРОВИНИ

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение: ПРОМЯНА В ПОЛЗВАНИТЕ ОПАСНИ СУРОВИНИ

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение:

ПРОМЯНА В ПОЛЗВАНИТЕ ОПАСНИ СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИНЕБ И МАНКОЗЕБ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ „СИНТЕЗ НА ДИТИОКАРБАМАТИ“

Информация за инвестиционното намерение може да се получи всеки работен ден в периода 05.10.2023 – 18.10.2023 г. от 9:00-15:00 ч.

За контакти: инж. Й. Кубатова – Ръководител отдел „Екология“

тел. 032 273523

social position