БУТИК®

Инсектицид / акарицид подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 18 г/л абамектин

ФОРМУЛАЦИЯ: емулсия, масло във вода (ЕВ)

ПРЕДИМСТВА:

  • Осигурява дълъг остатъчен контрол на насекоми и акари, в резултат на което се подобряват качествените и количествени характеристики на получените добиви
  • Образува “инсектициден резервоар” в листната тъкан, осигуряващ дълготрайна активност
  • Подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите
  • Кратък карантинен срок, осигуряващ изпълнение на графиците за прибиране на реколтата
  • Много ниски нива на остатъчни количества – без риск за отхвърляне на износа поради надвишаване на допустимите отклонения при внос
  • Идеален партньор за приложение в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

БУТИК® е инсектицид / акарицид с контактно и стомашно действие за контрол на листоминиращи мухи (Liriomyza spp.); черен овощен акар (Panonychus ulmi) и обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae). Иновативната технология на формулиране на активното вещество под формата на маслена емулсия позволява бързо трансламинарно придвижване в растителните тъкани, където се образуват токсични резервоари. По този начин продуктът продължава да убива неприятелите и осигурява продължителна защита. Поглъщането на абамектин води до бърза парализа и последваща смърт на насекоми и акари.

Култура Болест Доза Момент на приложение
Домати

(в оранжерии)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae);

 

Листоминиращи мухи

(Liriomyza spp.)

30-100 мл/дка При нападение

(не по-късно от BBCH 89 – пълна зрялост)

Патладжан

(в оранжерии)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae);

 

Листоминиращи мухи

(Liriomyza spp.)

30-100 мл/дка При нападение

(не по-късно от BBCH 89 – пълна зрялост)

Пъпеши

(в оранжерии)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae);

 

Листоминиращи мухи

(Liriomyza spp.)

50-100 мл/дка При нападение

(не по-късно от BBCH 89 – пълна зрялост)

Дини

(в оранжерии)

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae);

 

Листоминиращи

мухи

(Liriomyza spp.)

50-100 мл/дка При нападение

(не по-късно от BBCH 89 – пълна зрялост)

Царевица Червен овощен акар

(Panonychus ulmi);

 

Обикновен паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

40 мл/дка До BBCH 16 – разтваряне на 6-ти лист

КАРАНТИНЕН СРОК: Домати, Патладжан, Пъпеши, Дини – 3 дни; Царевица – не се изисква.

Максимален брой приложения 1-3 в зависимост от културата. Препоръчителен разход на работния разтвор 30-100 л/дка в зависимост от културата.

Предвид множеството формулации се препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост и да се провери чувствителността на третираните растения.