Каос

Селективен, листен хербицид за борба с широколистни плевели

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: Бентазон 480 г/л
ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат

КАОС е селективен хербицид с контактно действие (основно се абсорбира през листата, но също така и през корените, подходящ за контролиране на широколистни плевели и видове от Cyperaceae – острици.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:
Жабена лъжичка (Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica), кисела трева (Cyperus diformis), видове камъш (Scirpus juncoides, Scirpus maritimus, Schoenoplectus mucronatus), водна леща (Lemna minor), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), татул (Datura stramonium), видове щир (Amaranthus spp.), тученица (Portulaca oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), черно куче грозде (Solanum nigrum), полско огнивче (Anagallis arvensis), видове лобода (Chenopodium spp.), полски синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti).

КултураПлевелиДозиФаза на развитие на културата
ЦаревицаШироколистни плевели250-        300 мл/дкаBBCH 15-16

/разтворен 5-6 лист/

ОризШироколистни плевели и плевели от род Cyperus – острици300-        400 мл/дкаВВСН 13-34 / 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлието или фаза на съединяване; междувъзлията започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм /

КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква

За постигане на максимален ефект осигурете добро покритие на третираните площи. Препорачителен работен разтвор 20-40 л/дка. Прилагането на продукта може да причини повреди в съседните култури, ако попадне върху тях.
Максимален брой приложения 1.
Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.