НИТИДЕ

Селективен системен хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено – житни култури, царевица, семкови овощни видове и тревни площи

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л флуроксипир

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода (ЕВ)

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

НИТИДЕ е вегитационен системен хербицид, активното вещество навлиза през листата и бързо се пренася в останалите части на плевелите. НИТИДЕ е  ефективен при голям брой широколистни плевели, като понастоящем няма данни за устойчивост към флуроксипир при тестваните плевелни видове (лепка, врабчови чревца, петниста бударица, полска поветица). Рискът от развитие на устойчивост към флуроксипир е малко вероятно и продукта може да бъде използван за контролиране на всички биотипове - включително и тези, които са устойчиви на друг механизъм на действие като врабчови чревца, лапад, лепка и др. За да се ограничи рискът от устойчивост, когато е възможно да се използват продукти с различни механизъм на действие.

Култура Максимална доза Фаза на развитие на културата
Царевица 100 мл/дка ВВСН 12-16 (втори – шести лист)
Зърнено-житни (зимен ечемик, зимна пшеница, ръж, овес, тритикале) 100 мл/дка ВВСН 12-39 (2 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима)
Семкови овощни (ябълки, круши, дюли, мушмули), след 3‐та година 150 мл/дка Пролет-есен с насочено приложение в реда без контакт с листа, стъбла и издънки
Тревни площи 100 мл/дка BBCH 20-26

Карантинен срок: за овощни видове - 15 дни; за останалите култури не се изисква.

Работен обем: 20 – 40 л/дка.

Максимум 1 приложение в сезон

НИТИДЕ контролира широколистни плевели, които вече са поникнали. Ефикасността на продукта не се влияе от вида на почвата, но се влияе от етапа на развитие на плевелите (младите плевели са по-чувствителни) и от метеорологичните условия (може да се намали при температури по-ниски от 10 °C или при сухи условия).

При смесено заплевеляване при царевица може да се комбинира с ЛОГОС ОД.

Поради голямото разнообразие от продукти на пазара, е препоръчително да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарна смес с други продукти.