Ню Филм®

НЮ ФИЛМ е прилепител, който се добавя към работния разтвор. Предназначен е за образуване на защитен слой върху третираните култури.

ПРЕДИМСТВА:

  • Трудно се отмива от дъжд
  • Прилепва по повърхността на третираната култура, като по този начин намалява загубата на работен разтвор, респективно на използвания от вас продукт за растителна защита
  • Намалява влиянието на факторите на околната среда, които могат да влошат действието на продуктите за растителна защита
  • Предпазва бързото изпаряване на работния разтвор от листната повърхност, в следствие на високи температури

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Основно предимство на Ню Филм е, че се отмива трудно от дъжд около 10 дни след приложението му.
Предотвратява отмиването, подобрява действието на внесените фунгициди, инсектициди и листни торове.
Позволява използването на по-ниски дози и редуциране на третиранията.
В рамките на един час след прилагането, НЮ ФИЛМ се фиксира върху листната маса и образува покривен слой. Това намалява отмиването на пестицидите от валежи, тяхното изпаряване и повишава активността им.

За получаване на добър ефект е необходимо да се осигури добро напръскване и равномерно покритие на третираните растения.

Използвайте НЮ ФИЛМ в смес с одобрени фунгициди, инсектициди и листни торове в доза 30мл/дка.При работен разтвор над 30л/дка  използвайте 90мл за всеки 100л вода. Продуктът може да се прилага при абсолютно всички земеделски култури.