ПРОДУКТИТЕ

отговарящи на високите изисквания и очаквания на нашите клиенти

„Агрия“ АД е единственият български производител на препарати за растителна защита.

Последни новини

Инвестиционно намерение: Подмяна на два броя парни котли в абонатна станция №1

Уведомяваме Ви, че „Агрия“...

Инвестиционно намерение

Подмяна на мелница на...

Инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“...

Инвестиционно Намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“...

Инвестиционно Намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“...