Пероцин Марине

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Цинеб, минимум 95 %
„Пероцин Марине” се използва основно като съставка на бои за плавателни съдове като ко-биоцид/ подсилващ биоцид, който повишава ефикасността на основния биоцид при редуцирането на колонизацията на биологично замърсяващи организми върху обвивката на предмети, структури и съдове, потопени в морска среда.

След дългогодишна употреба „Пероцин Марине” е доказан като много ефективно допълнение към основния биоцид при контролиране растежа на биологично замърсяващи организми. В допълнение, активното вещество е считано от мнозина за по-малко вредно за околната среда, отколкото алтернативни подсилващи биоциди.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Боите със съдържание на „Пероцин Марине” за предпазване от биологично замърсяване се прилагат върху повърхността на обектите за защита от натрупване на водни замърсяващи организми. Това се постига чрез бавното освобождаване на активната съставка във времето. Тези формулации са широко използвани върху корпуси на плавателни съдове, докове, рибарски мрежи и шамандури.

Редуцирането на замърсяването върху корпуса на плавателните съдове носи много ползи на собственика, включително намаляване на подводното съпротивление, което води до подобряване на скоростта и намаляване разхода на гориво. В допълнение, употребата на противозамърсители допринася активно за предотвратяване преноса на нежелани морски организми между водните басейни.