СИВАР

Широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините с предпазно и лечебно действие.

АКВИТНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на действие;
  • Защита на голям брой култури от икономически важни болести;
  • Контактно и лечебно действие;
  • Трансламинарно придвижване.

Активното вещество на Сивар се придвижва трансламинарно в третираните растения, инхибира дихателните процеси и блокира производството на енергия в клетките на патогена. Сивар е силен инхибитор на кълняемостта на патогенните спори. Проявява добра фунгицидна активност срещу аскомицети, деутеромицети и оомицети.

Култура Патоген ДозаМомент на приложение
Пшеница

(зимна и пролетна)

Брашнеста мана

(Erysiphe graminis),

Ръжда (Puccinia spp.),

Листни петна (септориоза) (Septoria tritici),

Фузариоза (Fusarium)

100 мл/дкаBBCH 31 – 69

(първият възел е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа)

Ечемик

(зимен и пролетен)

Брашнеста мана

(Erysiphe graminis),

Ръжда (Puccinia spp.),

Листен пригор

(Rhynchosporium secalis),

Хелминтоспориоза

(Helminthosporium spp.)

100 мл/дкаBBCH 31-59

(първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкласяване: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия

лист)

Ориз

 

Пирикулариоза

(Pyricularia oryzae),

Хелминтоспориоза

(Helminthosporium spp.)

100 мл/дкаПролет BBCH 43-78

(средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист – восъчна зрялост (твърда консистенция)

ДоматиБрашнеста мана

(Leveillula taurika)

 

80-100 мл/дкаBBCH 51-89

(първо съцветие изправена китка, първа цветна пъпка-пълна зрялост)

Краставици, корнишони, тиквичкиБрашнеста мана

(Sphaerotheca fuliginea)

80 мл/дкаBBCH 51-89

(поява на първи цвят на главното стъбло – пълна зрялост)

Пъпеши,

тикви, дини

 

Брашнеста мана

(Sphaerotheca fuliginea)

80 мл/дкаBBCH 51-89

(поява на първи цвят на главното стъбло- пълна зрялост)

КАРАНТИНЕН СРОК: Краставици, корнишони, тиквички – 1 ден; Пъпеши, тикви, дини, домати – 3 дни; Ориз – 28 дни; Пшеница, ечемик – 35 дни.

Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Предвид множеството формулации е добре, преди да се смеси, да се направи тест за съвместимост между отделните продукти. Максимален брой приложения 1-3 в зависимост от културата. Препоръчителен разход на работния разтвор 20-100 л/дка в зависимост от културата.