Текамин Брикс

Текамин Брикс стимулира делението и диференциацията на клетките и увеличава добива.

ПРЕДИМСТВА

Увеличава захарното съдържание; Подобрява оцветяването на плодовете; Повишава добива; Повишава едрината на плодовете; Съвместим с повечето продукти за разстителна защита; Повишава плътността и здравината на плодовете.

Екстрактът от морски водорасли съдържа естествени фитохормони – ауксини и цитокинини, стимулиращи развитието на кореновата система и вегетативния растеж, и полизахариди — бързо усвоим източник на достъпна енергия за нуждите на растението и почвената микрофлора.
Калий (KjO):
Улеснява обазуването на захари.
Калият участвува в регулирането на въглехидратната обмяна.
Обикновено по-добро осигуряване на растенията с калий спомога и за по-доброто им снабдяване с азот, за неговото транспортиране до аминокиселини и бълтъци. При недостиг на калий в растенията се потискат процесите на биосинтезата на бълтъците.
Бор (В):
Спомага за транспортирането и разпределението на захарите в растенията.
Борът участва в образуването на полена, подпомага развитието на семената и образуването на плодовете. Борът подпомага транспортирането на калций и захари, и взема участие в метаболизма на ауксините.
Участва в нарастването и диференциацията на клетките и подобрява плътността на тъканите;
Оптимизира нарастването на корените и образуването на нови кълнове.

КултураДозаМомент на приложение
Овощни култури200 – 300 мп/дкаТретирайте най-малко два пъти – от формиране на завръзите до зазряване- то на плодовете
Лозя /винени и десертни/200 – 300 мл/дкаПрилагайте от фаза образуване на ягорида до край на вегетацията през 10 -12 дни
Зеленчуци, пипер, домати, крастави­ци, ягоди, пъпеши и дини.200 – 300 мп/дка При фертигация /с поливната вода/ 400 – 600 мл/дкаТретирайте от образуване на плода до края на вегетацията през 10-12 дни

Листно приложение: 0,15-0,30% (150-300 мл/100л вода). Може да се прилага към всички схеми на торене. Смесим е с всички продукти за растителна защита.
Прилагайте по време на формиране на завръзите. Текамин Брикс стимулира делението и диференциацията на клетките и увеличава добива.
Прилагайте по време на нарастване /узряване на плодовете. Текамин Брикс увеличава захарното съдържание и подобрява оцветяването на плодовете.

Калий(К20)18,0 %234 гр/л
Бор (В)0,2 %3 гр/л
Екстракт от морски водорасли:10,0 %130 гр/л
Не съдържа хлор (CI)
pH10,511,0