ТЕКНОКЕЛ® АМИНО Mикс

Течен биостимулант за предотвратяване и коригиране недостига на микроелементи

ПРЕДИМСТВА:

  • Доставя всички необходими микроелементи на третираните растения
  • Стимулира фотосинтезата
  • Стимулира образуването на полена
  • Намалява следцъфтежното опадане на плодовете
  • Повишава съдържанието на протеини в растенията

Концентрирана суспензия с високо съдържание на микроелементи и аминокиселини. Аминокиселините подобряват усвояването и транслокацията на микроелементите в растението, както и подпомагат растежа и преодоляването на стресови ситуации.

Полски култури: 100 мл/дка под формата на листно подхранване в началния период на развитие на растенията. Прилагайте 1-3 пъти с интервал 10-14 дни

Картофи: 150-200 мл/дка под формата на листно подхранване във фаза развитие на листата, във фаза бутонизация и след цъфтеж

Зеленчукови култури: 150-200 мл/дка под формата на листно подхранване в началния период на развитие на растенията. Прилагайте 1-3 пъти с интервал 10-14 дни

Ягодоплодни култури: 200-300 мл/дка под формата на листно подхранване след цъфтеж и в периода на растеж на плодовете. Прилагайте 1-3 пъти с интервал 7-10 дни.

Цветно-декоративни култури: 150-250 мл/дка под формата на листно подхранване по време на вегетативен растеж. Прилагайте 2-6 пъти в сезон.

ТЕКНОКЕЛ® АМИНО Mикс се препоръчва при всички култури, които се нуждаят от набавянето на микроелементи. Продукта се прилага като добавка към основната програма на торене. Времето и начина на приложение зависят от вида на културата, фазата на растеж и хранителния дефицит.

Желязо (Fe) водоразтворимо3,0% w/w
Цинк (Zn) водоразтворим0,7% w/w
Манган (Мn) водоразтворим0,7% w/w
Мед (Сu) водоразтворим0,3% w/w
Бор (В) водоразтворим0,1% w/w
Молибден (Мо) водоразтворим0,1% w/w
Свободни “L” аминокиселини6,0% w/w