Текнофит рН+

Течен тор – прилепител сърфактант непенообрзувател съдържа фосфор и азот. Цветен идикатор за киселинност.

 

  • СЪВЕТ ЗА СПЕЦИАЛИСТА
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Разклати добре преди употреба!
Течен тор за листно приложение, смес от неорганични соли,киселени и алкохоли ТЕКНОФИТ рН+ е прилепител и коректор на киселинността, който не позволява образуването на пяна в работния разтвор и повишава активността и ефективността на използваните продукти за растителна защита и листни торове. ТЕКНОФИТ рН+ повишава полезното действие на пестицидите чрез: регулиране на pH, подобряване на умокряемостта и способността му да разпределя равномерно разтвора по напръсканата повърхност, без да се образува пяна в работния разтвор.
Подходящ за листно приложение по време на цялата вегетация. Текнофит рН+, използван съгласно препоръките за употреба, няма вредни последствия за третираната култура, за околната среда и за хората.
Позволява да се подобри проникването и разпределението на разпръсквания разтвор по листната повърхност на растенията.
Предотвратява загубата на разтвор при листна обработка Ефективността на много пестициди може да бъде намалена в процеса на твърда хидролиза под въздействието на твърда вода ( с високо pH), използвана за напояване. Текнофит pH има цветен индикатор за определяне ракциите на средата.
Индикатор за pH на разтвора:
Работният разтвор променя цвета си в светлорозов при достигане на оптималното pH - от 4 до 4,5.
Високоефективен за контрол на поенообразуването в повечето селскостопански разтвори и типове оборудване. Увеличава производителността на агрегата.

Специфичната му доза на употреба варира от условията на приложение, като твърдост и pH на водата, метода и техниката на приложение, размера на дюзите, състоянието на листната маса и др.
Като вкисляващ агент:
Ефикасността на много пестициди намалява в резервоара на пръскачката при използване на води с високо рН+, поради процес на разграждане, познат като основна хидролиза. ТЕКНОФИТ рН+ намалява хидролизата особено при чувствителните на високо pH групи продукти, а именно:
Органофосфорни съединения
Синтетични пиретроиди
Карбамати и др.
Дозите варират в зависимост от pH и твърдостта на водата, както и от желаното крайно pH.
При много алкална вода (pH 8 или повече): използвайте 50¬150 мл за 100 л работен разтвор.
При умерено алкална до кисела вода (pH 6.5 до 8): използвайте 30-100 мл за 100 л работен разтвор.
ПРЕДПАЗВА ОТ ИНАКТВИРАНЕ НА ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ, ФУНГИЦИДИ И РАСТИТЕЛНИ ХОРМОНИ В ТВЪРДА ВОДА.
Твърдите води имат високо съдържание на калций, магнезий и желязо, които инакгивират пестицидите. Хербициди, които съдържат глифозат, бентазон, флуазифоп, 2,4 -Д аминна сол, както и голяма група инсектициди, фунгициди и хормони, се инакгивират в комбинация със солите, съдържащи се в твърдите води. ТЕКНОФИТ рН+ намалява негативните ефекти на твърдите води, благодарение на съдържанието на комплексообразуващи агенти.
При твърда вода използвайте 125 -150 мл за 100 л работен разтвор.
При мека вода използвайте 75 разтвор.
Като Прилепител:
ТЕКНОФИТ рН+ се използва намокрящ / проникващ ефект, в резултат на повърхностното - резултат от привличането Повърхностното напрежение срещу оптималното разпределение на разтвора върху повърхността на растенията. ТЕКНОФИТ рН+ намалява повърхностното напрежение като по този начин осигурява добро разпределение на разтвора върху растителната повърхност. Комплексообразуващите агенти пък действат като носители, които подобряват насочването и проникването на компонентите на разтвора.
Доза: 1 л/тон вода
Като непенообразуващ агент:
ТЕКНОФИТ рН+ е много ефективен за редуциране на вътрешната и/или повърхностната пяна на разтвора при всякаква селскостопанска техника и съоръжения. Използвайте ТЕКНОФИТ рН+, за да се редуцира повърхностното напрежение на водата от 72 дина/см2 до 35-40 дина/см2:
Индикатор за pH на разтвора:
Работният разтвор променя цвета си в светлорозов при достигане на оптималното pH - от 4 до 4,5.
Доза: 1 л/тон вода

Общ фосфор (Р,0.) 17,0% 204 гр/л
Общ азот (N) 3,0 % 36 гр/л
pH 1