ТРЕЗИН® МАКС

Широкоспектърен фунгицид за контрол на болести в зърнено-житни култури и захарно цвекло

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л Азоксистробин + 200 г/л Тебуконазол

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Широк спектър на действие срещу икономически важни болести
  • Силно изразен предпазен, лекуващ и изкореняващ ефект
  • Бързо навлизане в растителните тъкани за моменталено действие
  • Дълготраен ефект на защита позволяващ редуциране броя на третиранията
  • Предотвратява риска от придобиване на устойчивост от страна на патогените

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Той инхибира дишането и синтеза на ергостерол на гъбичките. ТРЕЗИН ® МАКС e мощна комбинация от триазол и стробилурин със силноизразено системно действие и бързо, трансламинарно придвижване до всички части на растението. След приложение, ТРЕЗИН® МАКС разрушава клетките на причинителите на инфекция чрез инхибиране на биосинтеза на клетъчната мембрана и клетъчното дишане.

Култура Болест Доза Момент на приложение
Пшеница Септериоза (Septoria spp.);

Ръжди (Puccinia spp.)

100 мл/дка От 1-ви възел на културата до край на цъфтежа
Ечемик Мрежести петна (Helminthosporium spp.); Листен пригор (Rhynchosporium secalis) 100 мл/дка От 1-ви възел на културата до край на изкласяване
Захарно цвекло Церкоспороза (Cercospora beticola); Брашнеста мана (Erysiphe batae) 80 мл/дка От покриване на 90% от повърхността до техническа зрялост

КАРАНТИНЕН СРОК: Пшеница, ечемик – 35 дни; Захарно цвекло – 21 дни.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПТОРЕБА: Приложението е листено, да се осигури пълно покритие на зелените части на културата. Приложенията трябва да се извършват през периода, благоприятен за развитието на гъбични заболявания.