Фертигрейн Старт

Предсеитбената обработка на семената с препарата Фертигрейн Старт осигурява висок процент на поникване и увеличава енергията за разстежа.

ПРЕДИМСТВА

Обезпечава с азот прорастващите семена Увеличава кълняемостта на семената Подобрява развитието на кореновата система Увеличава съпротивата и жизнената способност на растенията срещу въздействието на стресовите фактори.
Усилва жизнената способност на бактериите при инокулация на семената: залепва бактериите към семената, защитава обвивката на бактериите, изхранва бактерията след инолулацията. Увеличава продуктивността на растенията и реколтата, увеличава качеството на продукцията Способства по-доброто прилепване на използваните обеззаразители.

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
  • ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Семената прорастват едновременно няколко дни по-рано и поникват дружно. Интензивно се формира вторичната коренова система, значително се увеличава нейната активна зона и водоусвояваща способност. Посевите приемат по- добре капризите на зимата и възобновяват вегетацията си по-рано. Съществено се повишава коефициента на изхранване и количеството на продуктивни стъбла, а също така се повишава броя и масата на зърната при полски и технически култури.
Фертигрейн Старт е препарат специално разработен за обработване на семена на бобови, технически, полски култури, и посадъчен материал за картофи. Влизащите в състава на препарата Фертигрейн Старт свободни аминокиселини от растителен произход създават резерв за строеж на белтъчини и ензимни системи, са достъпни и въздействат енергийно на факторите на растежа, при което повишават физиологичното ниво на защита на растенията. Екстракта от морски водорасли е богат на натурални фитохормони - ауксини, необходими за деленето, растежа и диференциацията на клетките и цитокинините - ускоряват растежа на семената и предизвикват прекъсване на периода на покой на спящите пъпки.
Предсеитбената обработка на семената с препарата Фертигрейн Старт осигурява висок процент на поникване и увеличава енергията за разстежа. Семената прорастват едновременно няколко дни по-рано и поникват дружно. Интензивно се формира вторичната коренова система, значително се увеличава нейната активна зона и водоусвояваща способност. Посевите приемат по- добре капризите на зимата и възобновяват вегетацията си по-рано. Съществено се повишава коефициента на изхранване и количеството на продуктивни стъбла, а също така се повишава броя и масата на зърната при полски и технически култури.

КУЛТУРА (1000 КГ) ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ ВОДА Л ОБЩ РАБОТЕН РАЗТВОР/л
Ечемик, пшеница, овес, ръж 0,75 - 1 8 - 9 10
Ориз 0,75 - 1 8-9 10
Соя, Боб, Грах 1 - 2 8 - 9 10
Царевица 2 - 3 7 - 8 10
Памук 2-4 6-8 10
Сорго 3-4 6-7 10
Слънчоглед 3-4 6-7 10
Рапица 3-4 6-7 10

Фертигрейн Старт може да се прилага при семена на пшеница, царевица, слънчоглед, рапица, ориз, памук, соя, и др., прилагайки обикновено третиране или други подходящи начини и контейнери осигуряващи плътно покритие на семената. Регистрираните пестициди могат да се смесват с Фертигрейн Старт.
Когато се използва Фертигрейн Старт като част от растително защитната програма и храненето се спазва следния ред:
Вода, ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ и Пестицид
Доза на употреба за 1000 кг. семена, предварително разтворен във вода.

Аминокиселини 9,0 % 1 07 гр/л
Свободни аминокиселини 6,5 % 77 гр/л
Азот(1Ч) 3,0 % 36 гр/л
Органични вещества 30,0 % 357 гр/л
Екстракт от морски водорасли 4,0 % 48 гр/л
pH 4,5