ШЕРПА 100 ЕК

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин
ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Шерпа 100 ЕК е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие.

Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

Култура Неприятел Доза
Пшеница, Ръж, Третикале Листни въшки по листата и класа 25 мл/ дка
Рапица Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) 15 мл/ дка
Лоза Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana Schiff) 50 мл/ дка
Лоза Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) 40 мл/ дка
Картофи Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) 20 мл/ дка
Ябълки Миниращ молец (Cemistoma scitella)

Ябълков плодов Червей (Cydia pomonella)

30 мл/ дка

КАРАНТИНЕН СРОК:  7 дни - рапица, лозя, картофи;  14  дни- ябълки;  21 дни- житни.

За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.

Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.