ШЕРПА 100 ЕК

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин
ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали