Инсектициди

 • Шоши

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: хекситиазокс – 100 г/ кг
  ФОРМУЛАЦИЯ: Намокрим прах

  ПРЕДИМСТВА:

  • Трансламинарно действие
  • Действие продължаващо до няколко седмици
  • Засяга яйца и ларви
 • ШЕРПА 100 ЕК

  Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин
  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали
 • ОЛРЕДИ

  Контактен и системен инсектицид/ нематоцид
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л оксамил
  ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Защита на цялото растение – корен и надземна част
  • Бързо действие
  • Инхибитор на холинестеразата
  • Контрол на голям брой нематоди от род Meloidogvne ssp. и Ditylenchus, свободно живеещи в почвата
  • Приложим при системи за капково напояване
 • БРАИ

  Хормонален стомашно- контактен инсектицид
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л пирипроксифен
  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Трансламинарно ( локално – системно) действие.
  • Разрушава хормоналния баланс  на насекомите.
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект.
  • Засяга яйцата на насекомите.
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи.
  • Причинява стерилност на възрастните.
 • Пикадор 20 СЛ

  Широкоспектърен системен инсектицид от групата на неоникотиноидите.
  Засяга насекомите с пробивно- смучещ устен апарат ( листни въшки, трипсове), като причинява необратими функционални нарушения в нервната им система.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 200 г/л имидаклоприд

  ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Прониква в растителните тъкани. Дълго последействие- до 3-4 седмици. Опазване на културите за по продължителен период. Ефектът от третирането се наблюдава след няколко часа. Понася се много добре от растенията.

 • Агрия 1050+

  АГРИЯ 1050+ е високоефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен Концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали.
  • Комбинацията от две съставки – пиретроид и органофосфорно съединение, прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.
  • АГРИЯ 1050+ се смесва безпроблемно с хербицидите Дикопур Ф, Корида 75 ВДГ, Пасифик СЛ и Торнадо 5 ЕК; с фунгицидите Топ плюс 70 ВП, Купросейт Голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80 ВП АГРИЯ, както и с органичните торове от сериите Текамин и Текнокел.