Инсектициди

 • МУЛИГАН®

  Хорминален стомашно-контактен инсектицид за контрол на вредители по трайни насаждения, зеленчуци и декоративни култури.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Пирипроксифен

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен Концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Силно изразено трансламинарно действие
  • Разрушава хормоналния баланс на насекомите
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект
  • Засяга яйцата на насекомите
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи
  • Причинява стерилност на възрастните
 • МАСАН®

  МАСАН® е иновативен продукт, разработен от водеща френсака компания в областта на синтеза на пиретроиди, за да предложи на земеделските производители решение за борба срещу неприятели по културните растения, показващи метаболитна резистентност към пиретроидни инсектициди

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин + 300 г/л Пиперонил бутоксид

  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат (ЕК)

  ПРЕДИМСТРА:

  • Широкоспектърен, двукомпонентен инсектицид
  • Силно изразен “Knock down” ефект
  • Дълго последействие
  • Устойчивост на интензивно UV лъчение
  • Стопира развита вече устойчивост на неприятелите към перитроиди
  • Предотвратява бъдещо развитие на устойчивост на неприятелите към перитроиди
 • БУТИК®

  Инсектицид / акарицид подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 18 г/л абамектин

  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсия, масло във вода (ЕВ)

  ПРЕДИМСТВА:

  • Осигурява дълъг остатъчен контрол на насекоми и акари, в резултат на което се подобряват качествените и количествени характеристики на получените добиви
  • Образува “инсектициден резервоар” в листната тъкан, осигуряващ дълготрайна активност
  • Подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите
  • Кратък карантинен срок, осигуряващ изпълнение на графиците за прибиране на реколтата
  • Много ниски нива на остатъчни количества – без риск за отхвърляне на износа поради надвишаване на допустимите отклонения при внос
  • Идеален партньор за приложение в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди
 • МЕТЕОР

  МЕТЕОР е перитроиден инсектицид с бързо стомашно и контактно действие.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 15,7 г/л делтаметрин

  ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)

  ПРЕДИМСТРА:

  • Бърз нокдаун ефект
  • Действа срещу широк спектър от неприятели
  • Разрешен в голям брой култури
 • ШЕРПА 100 ЕК

  Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин
  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали