Инсектициди

 • МАСАН®

  МАСАН® е иновативен продукт, разработен от водеща френсака компания в областта на синтеза на пиретроиди, за да предложи на земеделските производители решение за борба срещу неприятели по културните растения, показващи метаболитна резистентност към пиретроидни инсектициди

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин + 300 г/л Пиперонил бутоксид

  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат (ЕК)

  ПРЕДИМСТРА:

  • Широкоспектърен, двукомпонентен инсектицид
  • Силно изразен “Knock down” ефект
  • Дълго последействие
  • Устойчивост на интензивно UV лъчение
  • Стопира развита вече устойчивост на неприятелите към перитроиди
  • Предотвратява бъдещо развитие на устойчивост на неприятелите към перитроиди
 • БУТИК®

  Инсектицид / акарицид подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 18 г/л абамектин

  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсия, масло във вода (ЕВ)

  ПРЕДИМСТВА:

  • Осигурява дълъг остатъчен контрол на насекоми и акари, в резултат на което се подобряват качествените и количествени характеристики на получените добиви
  • Образува “инсектициден резервоар” в листната тъкан, осигуряващ дълготрайна активност
  • Подходящ за включване в интегрираните програми за управление на вредителите
  • Кратък карантинен срок, осигуряващ изпълнение на графиците за прибиране на реколтата
  • Много ниски нива на остатъчни количества – без риск за отхвърляне на износа поради надвишаване на допустимите отклонения при внос
  • Идеален партньор за приложение в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди
 • МЕТЕОР

  МЕТЕОР е перитроиден инсектицид с бързо стомашно и контактно действие.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 15,7 г/л делтаметрин

  ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)

  ПРЕДИМСТРА:

  • Бърз нокдаун ефект
  • Действа срещу широк спектър от неприятели
  • Разрешен в голям брой култури
 • ШОШИ

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: хекситиазокс – 100 г/ кг
  ФОРМУЛАЦИЯ: Намокрим прах

  ПРЕДИМСТВА:

  • Трансламинарно действие
  • Действие продължаващо до няколко седмици
  • Засяга яйца и ларви
 • ШЕРПА 100 ЕК

  Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин
  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали
 • ОЛРЕДИ

  Контактен и системен инсектицид/ нематоцид
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л оксамил
  ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Защита на цялото растение – корен и надземна част
  • Бързо действие
  • Инхибитор на холинестеразата
  • Контрол на голям брой нематоди от род Meloidogvne ssp. и Ditylenchus, свободно живеещи в почвата
  • Приложим при системи за капково напояване
 • БРАИ

  Хормонален стомашно- контактен инсектицид
  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л пирипроксифен
  ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  • Трансламинарно ( локално – системно) действие.
  • Разрушава хормоналния баланс  на насекомите.
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект.
  • Засяга яйцата на насекомите.
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи.
  • Причинява стерилност на възрастните.