Листни торове

 • Текнофит Пауър

  Участва по програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

  СМЕСИМОСТ: 
  При смесване с продукти за растителна защита спазвайте следната поредност: 1. Вода; 2. ПРЗ; 3. Текнофит Пауър.
  Зенит Кроп Сайънсис препоръчва при зимнотертиране Текнофит Пауър да се смесва с Фунгуран ОН 50 ВП.

  ПРЕДИМСТВА НА ТЕКНОФИТ ПАУЪР ПРЕД МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА: 
  По ниска доза в сравнение с конвенционалните минерални масла 2,0 – 2,5% (2,0 – 2,5 л на 100 л вода). По-ниска цена на декар.
  Подхранва растенията с микроелементите Цинк и Манган.
  Не забавя оцветяването на плодовете при вегетационните пръскания.
  Не засяга популациите на полезната ентомофауна, в това число хищни дървеници и хищни акари.
  Високата температура на въздуха не оказва влияние върху ефикасността на продукта, нита предизвиква каквато и да е фитотоксичност в растенията.
  Напълно смесим с използваните в практиката инсектициди,като дори засилва тяхното действие.
  Напълно безвреден за хората и околната среда. Карантинен срок – 0 дни.