Фумиганти

 • Фостоксин торбичка

  ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ инсектицид, съдържащ алуминиев фосфид 560 г/кг за контрол на неприятели

  МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

  КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

 • Фостоксин таблета

  ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ инсектицид, съдържащ алуминиев фосфид 560 г/кг за контрол на складовеи неприятели

  МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

  КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

 • Фостоксин пелета

  ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ инсектицид, съдържащ алуминиев фосфид 560 г/кг за контрол на неприятели

  МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

  КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

 • Магтоксин пeлета

  ФОРМУЛАЦИЯ – продукт отделящ газ е инсектицид, съдържащ магнезиев фосфид 660 г/кг за контрол на складови неприятели.

  МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

  КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия

 • Дегеш плочка

  ФОРМУЛАЦИЯ – продукт, отделящ газ е инсектицид, съдържащ магнезиев фосфид 560 г/кг за контрол на складови неприятели.

  МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Фумигация в затворени пространства

  КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: първа професионална

  ПРОИЗВОДИТЕЛ: Деция-Дегеш, Германия