Хербициди

 • НИТИДЕ

  Селективен системен хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено – житни култури, царевица, семкови овощни видове и тревни площи

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л флуроксипир

  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода (ЕВ)

 • Каос

  Селективен, листен хербицид за борба с широколистни плевели

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: Бентазон 480 г/л
  ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат

 • Имаспро 7,5 ЕВ

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели.
  Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 75 г/л феноксапроп – п- етил + антидот
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсия, масло във вода
  ПРЕДИМСТВА: Селективност към пшеницата и ечемика. Продукта се поема бързо от листата. Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на Имаспро 7,5 ЕВ. Контролира житните плевели до второ коляно. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

 • НАСА ТАФ

  Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 360 г/ л Глифозат
  ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите. Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели. Действието при едногодишните плевели се проявява за 3- 4 дни. Действието при многогодишните се проявява за 15- 20 дни. Няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури. Кратка персистентност в почвата- до 2 седмици.

 • Смерч 24 ЕК

  Почвен и листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 240 г/ л Оксифлуорфен
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели. Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им. Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК. Паднал дъжд засилва действието на продукта.

 • Торнадо 5 ЕК

  Листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВО: 50 г/ л квизалофоп- р- етил
  ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат
  ПРЕДИМСТВА: Отлична селективност към широколистните култури. Продукта се поема бързо от листата на плевелите. Дъжд паднал час след след третиране не намалява хербицидния ефект на Торнадо 5 ЕК.

 • Логос ОД

  Селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящ щир.
  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 40 г/л никосулфурон, формулиран като суспензионен концентрат

  ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен Концентрат
  ПРЕДИМСТВА:

  • Подходящ при смесено заплевеляване. Контролира широк спектър от най-често срещаните плевели при царевицата.
  • Действа потискащо и на многогодишни широколистни плевели.
 • Корида 75 ВДГ

  Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.
  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 750 г/кг трибенурон метил под формата на вододиспергируеми гранули.

  ФОРМУЛАЦИЯ: Водоразтворими гранули
  ПРЕДИМСТВА:

  • Без ограничения за следващата в сеитбооборота култура.
  • ВДГ формулация, която осигурява лесна употреба и ниска доза.
  • Икономически ефективен /разход – приход/.
  • Продуктът е смесим с хербициди /Имаспро 7,5 ЕВ, Дикопур Ф/2.4 Д аминна сол/, инсектициди, фунгициди и листни торове.
  • Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С).