НАШАТА МИСИЯ

“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита.

“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Ние поставяме качеството, опазването на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд на нашите служители сред основните си приоритети в отговор на глобалната тенденция на съвременното общество към постигане на устойчиво развитие.

“Агрия” АД винаги предлага качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания на нашите клиенти.

Ръководството и всички работещи във фирмата участват най-активно в целия процес на поддържане и управление на качеството.

За да удовлетворяваме нашите потребители и партньори, ние се ангажираме да утвърждаваме и развиваме вече въведената Интегрирана система за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме дейността и организацията си.