АГРИЯ А.Д. и Beijing Grand AgroChem със стратегическо споразумение за бизнеса с Агрия Манкозеб 80 ВП в Китай.

АГРИЯ А.Д. и Beijing Grand AgroChem със стратегическо споразумение за бизнеса с Агрия Манкозеб 80 ВП в Китай.

През oктомври, по време на едно от най-значимитe международни селскостопански изложения, което се провежда ежегодно в китайския мегаполис Шанхай, се сключи стратегическо споразумения между АГРИЯ А.Д. и Beijing Grand AgroChem. Съгласно споразумението, Beijing Grand AgroChem получава изключителните права за разпространение на продута АГРИЯ МАНКОЗЕБ 80 ВП (в неговата зелена линия).

АГРИЯ А.Д. е една от първите компании за продукти за растителна защита в Европа и единствен производител в Югоизточна Европа. Продуктите на АГРИЯ А.Д. (включително манкоцеб, цинеб и техните различни смеси) са широко разпространени и разпознаваеми в над 50 страни, включително в Европа, Съединените Щати, Русия, Китай, Бразилия и Австралия. От другата страна, Beijing Grand AgroChem е държавно, високотехнологично предприятие, занимаващо се с научни изследвания, предоставяне на технически услуги, производство и търговия на адюванти за растителната защита.

Чрез сътрудничеството си с АГРИЯ А.Д., Beijing Grand AgroChem ще предостави на вътрешния пазар в Китай пакетна услуга за контрол на ключови заболявания при основните селскостопански култури.

social position