Scalefocus извърши първото регионално внедряване на SAP S/4HANA STE в Агрия

Scalefocus извърши първото регионално внедряване на SAP S/4HANA STE в Агрия

АГРИЯ С ПЪРВОТО РЕГИОНАЛНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP РЕШЕНИЕТО SAP S/4HANA STE

Проектът е част от стратегията на АГРИЯ за развитие, която включва непрекъсната модернизация и пълна дигитализация на компанията. Партньор по изпълнението на проекта е Scalefocus – международна компания, лидер в създаването на комплексни и иновативни технологични решения.

SAP S/4HANA е иновативна система тип ERP, с вградени интелигентни технологии, включващи AI, машинно обучение и усъвършенстван анализ. Внедряването на SAP S/4HANA позволява пълна проследимост на всички транзакции в бизнеса, прозрачност на всички нива, намаляване на фактора човешка грешка, възможност за взимане на data-driven бизнес решения, опростяване на бизнес процеси и други. Проектът е завършен успешно, а изградената гъвкава система съчетава иновации, мащаб и пълна прозрачност на всички нива с потребителския интерфейс.

Глобалният план за дигитализация на Agria продължава с внедряването на SAP S/4HANA в дъщерните дружества на компанията, включително в Русия, Еквадор и Индонезия.

Към статията в Капитал