Инвестиционно Намерение

Инвестиционно Намерение

Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното инвестиционно намерение:

Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с преразпределение на разрешените водни количества по цели на ползване, без превишаване на разрешеното за добив общо количество подземни води

Информация за планираната промяна може да се получи всеки работен ден в периода до 17.05.2021 – 31.05.2021 г.  от 8:00-15:00 ч.

За контакти: Йоана Кубатова – Ръководител отдел „Екология

тел. 032 273523

social position