Уведомяваме Ви, че „Агрия“ АД има следното Инвестиционно намерение: ПРОМЯНА В ПОЛЗВАНИТЕ ОПАСНИ СУРОВИНИ