MASTERCID EC 10®

Концентрирана инсектицидна микроемул-сия срещу летящи и пълзящи насекоми с knock down ефект и остатъчно действие за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение.

Биоцид за контрол на летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) на закрито в жилищни сгради, в обекти с обществено предназначение, социални домове, казарми, складове и помещения за производство и съхранение на цигари и тютюни, хранително-вкусови предприятия, заведения за хранене и развлечения, индустриални/промишлени обекти, кофи за събиране на отпадъци, животновъд- ни обекти, помещения за животни, пристанищни зони и оборудване, транспортни средства и на открито в паркове, тревни площи, декоративни храсти, живи плетове, алеи с дървета и обществени и частни зелени площи.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л Циперметрин

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

  • НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Циперметринът започва да действа веднага, след като насекомо е влязло в контакт или погълне съставката. Отровата пречи на нервните клетки на насекомото, което води до парализа и пречи на насекомото да изпълнява нормални функции като хранене. Не след дълго насекомото умира поради причината, че не може да се храни.

MASTERCID EC 10® може да се използва на открито, включително паркове, спортни площадки и земеделски обекти. Можете да използвате Циперметрин за борба с вредителите в хранителни зърнохранилища, оранжерии и развъдници за домашни любимци.

Биоцидът се използва разреден във вода в следните дози и концентрации:

  1. Срещу комари в зелени площи за обработка на растителност с помпа под налягане: Разрежда се 1 ml биоцид на 1 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,001 % циперметрин); 5 mg циперметрин/m2.

Разходна норма: 1 L работен разтвор/20 m2.

  1. Срещу комари за обработка на повърхности: Разрежда се 10 ml биоцид на 1 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,01 % циперметрин); 33 mg циперметрин/m2.

Разходна норма: 1 L работен разтвор/30 m2.

  1. Срещу мухи за обработка на повърхности: Разрежда се 10 ml биоцид на 1 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,01 % циперметрин); 80 mg циперметрин/m2.

Разходна норма: 1 L работен разтвор/ 12 m2.

  1. Срещу хлебарки, мравки за обработка на повърхности: Разрежда се 10 ml биоцид на 1 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.01 % циперметрин); 50 mg циперметрин/m2.

Разходна норма: 1 L работен разтвор/20 m2.

  1. Срещу комари чрез ULV (ултранисък обем) устройства за небулизация: Разрежда се 50 ml биоцид на 1 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,5% циперметрин); 6,5 mg циперметрин/m2.

Разходна норма: 1 L/2300 m3/770 m2.

Биоцидът е микроенкапсулиран концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Прилага се чрез пръскачки под налягане, ръчни или електрически пръскачки, атомизатори, небулизатори, пулверизатори и т.н. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Обработки на закрито:

Срещу пълзящи насекоми: пръскат се насочено местата, където насекомите се забелязват, преминават и укриват по периметъра на помещенията, ъгли, первази, пукнатини и цепнатини, под, зад и около мебели, кухненски шкофове, фурни, хладилни-ци и друго оборудване, местата за натрупване на отпадъци, в тоалетни и мокри помещения. Срещу летяши насекоми: третират се повърхностите, по които насекомите кацат. Достъпът на хора и животни до третираните помещения се позволява след изсъхване на повърхностите и добро проветрение в продължение на не по-малко от 1 час.

Обработки на открито:

Обработват се стени, прозорци, первази на прозорци, корнизи, места за натрупване на отпадъци, жив плет и друга декоративна растителност. За да се предотврати повторното заразяване на закрито, се препоръчва продуктът да се пръска по целия външен периметър на разстояние до метър от сградите и стените до височина около 1 m. Да се отстранят хората и животните преди обработка. Достъп на хора и животни до третираните площи се позволява след изсъхване на повърхностите и не по-малко от 1 час след обработка.

Остатъчна ефективност: Продуктът осигурява защита до 4 седмици след третиране в зависимост от вида на вредителите и на обработените повърхности.

Интервал между отделните третирания: третирането може да бъде повторено при необходимост.